Title: Metodika návrhu a výroby skořepinových rámů závodních automobilů
Other Titles: Design and manufacture methodic of racing car monocoqu
Authors: Skovajsa, Michal
Advisor: Němec Ladislav, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44912
Keywords: skořepinový rám;metodika návrhu a výroby;kompozitní sendvičový panel;torzní tuhost.
Keywords in different language: monocoque;methodics of design and manufacturing;composite sandwich panel;torsional stiffness.
Abstract: Tato disertační práce se zabývá stanovením metodiky výroby a návrhu skořepinových rámu závodních automobilů. Hlavním cílem bylo provést stanovení dílčí metodiky výroby a návrhu na samotném kompozitním sendvičovém panelu s ověřením pomocí několika experimentálních měření. Celková metodika byla ověřena na dvou případových studiích. Za prvé na návrhu a výrobě negativní formy a za druhé na návrhu a výrobě funkčního vzorku skořepinového rámu. Na funkčním vzorku skořepinového rámu byla provedena rozměrová kontrola a několik experimentálních měření. Přínosem práce je ucelená metodika návrhu a výroby skořepinového rámu s ověřením na funkčním vzorku.
Abstract in different language: This dissertation deals with the determination of a methodology for manufacturing and designing racing car monocoques. The main goal was to determine a methodology for manufacturing and designing a composite sandwich panel with verification using several experimental measurements. The overall methodology was verified in two case studies. Firstly, on the design and manufacture of a negative mould and secondly, on the design and manufacture of a functional sample of the carbon fibre monocoque. The dimensional check and several experimental measurements were performed on the functional sample of the carbon fibre monocoque. The benefit of this dissertation is a comprehensive methodology for designing and manufacturing a carbon fibre monocoque with verification on a functional sample.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DisP_M_Skovajsa-2021.pdfPlný text práce17,49 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Skovajsa.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
posudky Skovajsa.pdfPosudek oponenta práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
zapis Skovajsa.pdfPrůběh obhajoby práce567,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44912

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.