Title: Význam handlingu v ergoterapii u dětí s centrální koordinační poruchou.
Other Titles: The importance of handling in children with development coordination disorder in occupational therapy.
Authors: Šeflová, Viktorie
Advisor: Zahradnická Ilona, PhDr.
Referee: Hurtová Olga, Mgr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/45066
Keywords: handling;centrální koordinační porucha;ergoterapie;bobath koncept;neuromotorický vývoj;vojtova reflexní lokomoce
Keywords in different language: developmental coordination disorder;occupational therapy;bobath concept;neuromotor development;treatment according to vojta
Abstract: Tato bakalářská práce představuje souhrn poznatků o psychomotorickém vývoji dítěte a možnostech handlingu v oblasti Activities od Daily Living (ADL). Zároveň pojednává o důležitém využití správného handlingu u dětí s centrální koordinační poruchou. V teoretické části jsou shromážděny informace o neuromotorickém vývoji dítěte do jednoho roku života. Dále jsou zde zmíněny způsoby vyšetření u dětí s centrální koordinační poruchou a jejich projevy v oblasti vývoje. V teoretické části jsou dále zmíněny poznatky o způsobu handlingu a nošení dětí. Zahrnuty jsou i možnosti ergoterapeutické intervence v této problematice. Praktická část je zaměřena na zhodnocení vývojových milníků, na základě přetrvávajícího predilekčního postavení hlavy a zároveň zhodnocení informovanosti matek o správném využití handlingu a nošení a jejího praktického využití u těchto dětí.
Abstract in different language: This bachelor thesis presents a summary of knowledge about the neuromotor development of the child and the possibilities od handling in the field of Activities of Daily Living (ADLs). At the same time, it discusses the important which is handling in children with development coordination disorder. The theoretical part collect informations about the neuromotor development of an infants. The theoretical part of this bachelor also mentons knowledge about the way of using handling. The possibilities of occupational therapy intervention in this part are also included. The practical part is focused on the evaluation of developmental milestones, based on the predilection position of the head. It is also about how mothers are informed about the proper use of handling and how they use it in practice for these children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Seflova_Viktorie_ERG_BP.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
Seflova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce314,51 kBAdobe PDFView/Open
Seflova - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce369,35 kBAdobe PDFView/Open
Seflova.pdfPrůběh obhajoby práce359,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45066

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.