Title: Protetická rehabilitace u pacienta s transtibiální amputací
Other Titles: Prosthetic Rehabilitation of a Patient with Transtibial Amputation
Authors: Kroupa, Jan
Advisor: Firýtová Rita, Mgr.
Referee: Černý Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/45068
Keywords: amputace;protetika;protéza;rehabilitace;transtibiální amputace
Keywords in different language: amputation;prosthetics;prosthesis;rehabilitation;transtibial amputation
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou protetické rehabilitace u pacientů s transtibiální amputací. V teoretické části je pro bližší pochopení kontextu popsána historie amputací a protetiky, anatomie bérce, amputace a jejich výše. Dále se práce v této části zabývá transtibiální amputací jako takovou a péči o pacienta po amputaci. V praktické části jsou popsány dva konkrétní případy rehabilitace pacientů. Práce shrnuje informace, které je nutné znát pro úspěšnou rehabilitaci. Na závěr tato část obsahuje vyjádření pacientů o tom, jak vnímají proces protetické rehabilitace.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the topic of prosthetic rehabilitation of patients with transtibial amputation. It its theoretical part the thesis consists a description of history of amputations and prosthetics, the anatomy of a shank, and a description of amputations and their level. These descriptions provide a closer understanding of the topic. Furthermore, in this part can find a description of namely the transtibial amputation and the postoperative care. The practical part of the thesis consists of a description of two particular cases of patient rehabilitation. The thesis summarizes the information needed for a successful rehabilitation. Lastly, this part contains statements of the patients about the way they perceive the process of prosthetic rehabilitation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kroupa_Jan_OPR_BP.pdfPlný text práce3,08 MBAdobe PDFView/Open
Kroupa - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce267,19 kBAdobe PDFView/Open
Kroupa - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce296,59 kBAdobe PDFView/Open
Kroupa.pdfPrůběh obhajoby práce380,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45068

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.