Title: Sloveso a jeho osobní slovesné způsoby v současné francouzštině
Other Titles: Verb and his personal moodes in contemporary French
Authors: Brabcová, Kamila
Advisor: Koláříková, Dagmar
Referee: Horová, Helena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4507
Keywords: Sloveso a slovesné způsoby obecně;oznamovací způsob;podmiňovací způsob;rozkazovací způsob;subjonctif;analýza francouzských textů
Keywords in different language: The verb and his personal moods in general;indicative mood;conditional mood;subjonctive;imperative mood;the analyse of french textes
Abstract: Práce je psaná ve francouzském jazyce a je rozdělěná do dvou částí. První část je teoretická, zabývá se slovesnými způsoby a je doplněna příklady, které byly vyhledány na internetu. Druhá část je praktická a zabývá se analýzou francouzských novinových článků.
Abstract in different language: The bachelor thesis is written in french language. It is divided in two parties, the first one deals with moods and for every mood is given an example, which was searched at the internet, the second part, the practical one deals with the analysis of french journalistic articles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Brabcova.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
File0007.PDFPosudek vedoucího práce683,44 kBAdobe PDFView/Open
File0008.PDFPosudek oponenta práce376,66 kBAdobe PDFView/Open
File0009.PDFPrůběh obhajoby práce220,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4507

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.