Title: Pracovní doba a plat
Other Titles: Working hours and salary
Authors: Forgáčová, Jana
Advisor: Koláříková, Dagmar
Referee: Vondráková, Sylvie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4511
Keywords: plat;výše platu;druhy platu;pracovní doba;úprava pracovní doby;přesčasové hodiny;snižování pracovní doby;práce na plný úvazek;práce na částečný úvazek;placená dovolená;výplata;způsob vyplácení;výplatní páska;nevyplácení mzdy
Keywords in different language: salary;salary amount;kind of salary;working hours;arrangement of working hours;overtime hours;working hours reducing;full-time job;part-time job;paid leave;wages;way of payout;wage slip;unpaid salary
Abstract: Bakalářská práce s názvem Pracovní doba a mzda má za cíl definovat odborné názvosloví z této oblasti, vysvětlit význam těchto výrazů a představit důležitá ustanovení týkající se pracovní doby zaměstnanců ve Francii a jejich práv a povinností z toho vyplývajících. Práci tvoří pět základních kapitol. Studie ve svém celku ukazuje souvislost mezi pracovní dobou a odměňováním zaměstnance a zároveň odhaluje složitost problematiky.
Abstract in different language: The main goal of bachelor thesis "Working hours and salary" is to define a special terminology from this domain, explain meaning of these expressions and present important enactments relating to working hours of employees in France and their rights and obligations. Thesis is composed of five basic chapters. The whole essay in general shows connection between working hours and remuneration of employee and revel the complexity of this issue at the same time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Forgacova Jana.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
File0006.PDFPosudek vedoucího práce216,94 kBAdobe PDFView/Open
File0007.PDFPosudek oponenta práce606,61 kBAdobe PDFView/Open
File0008.PDFPrůběh obhajoby práce326,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4511

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.