Title: Sub-synchronous vibrations of a rotor supported on poorly lubricated journal bearings
Other Titles: Subsynchronní vibrace rotoru podepřeného nedostatečně mazanými kluznými ložisky
Authors: Smolík, Luboš
Zolotarev, Igor
Polach, Pavel
Radolf, Vojtěch
Rendl, Jan
Citation: SMOLÍK, L., POLACH, P., RENDL, J. Sub-synchronous vibrations of a rotor supported on poorly lubricated journal bearings. In: Zolotarev, I., Radolf, V. Engineering Mechanics 2019. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2019. s. 339-342. ISBN 978-80-87012-71-0, ISSN 1805-8248.
Issue Date: 2019
Publisher: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/45145
ISBN: 978-80-87012-71-0
ISSN: 1805-8248
Keywords: rotordynamika;kluzná ložiska;subsynchronní vibrace, nedostatečné mazání
Keywords in different language: rotor dynamics;journal bearings;sub-synchronous vibrations;poor lubrication
Abstract: Tento příspěvek je zaměřen na modelování a vyšetřování subsynchronních vibrací rotoru podepřeného nedostatečně mazanými kluznými ložisky. Otvory pro přívod mazacího oleje jsou vyvrtány ve spodní polovině použitých ložisek. Je ukázáno, že nedostatečný přívod maziva těmito otvory může vést ke vzniku stabilních vibrací na frekvenci kolem 0,9 násobku otáček rotoru. Vyšetřovaná soustava je modelována s využitím teorie dynamiky vázaných mechanických soustav. Síly působící v kluzných ložiskách jsou stanoveny na základě numerického řešení Reynoldsovy rovnice.
Abstract in different language: This paper aims to the modelling and investigation of sub-synchronous vibrations of a rotor supported on poorly lubricated journal bearings. Bores for an oil supply are located in the lower halves of bearing shells. It is shown that the poor lubrication of the described bearings may lead to an occurrence of stable vibrations at the frequency ca. 0.9 to the rotor speed. Simulations are performed using a multi-body approach for modelling rotating systems. Forces acting in journal bearings are evaluated employing a massconserving finite element solution of the Reynolds equation.
Rights: © Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
079_Smolik_080.pdf327,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45145

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD