Title: SMS ve francouzském jazyce, moderní trend v komunikaci
Other Titles: SMS language, modern trend in the French communication
Authors: Stejskalová, Šárka
Advisor: Fenclová, Marie
Referee: Vondráková, Sylvie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4519
Keywords: jazyk SMS;komunikace;internet;zkratka;anglicismy;akronymy;smajlíky;symboly;verlan
Keywords in different language: SMS language;communication;internet;abbreviation;anglicisms;acronyms;smileys;symbols;verlan
Abstract: Cílem této práce, nazvané "Jazyk SMS ve francouzštině", je popsat obecné způsoby zkracování slov ve francouzském jazyce a specifické zkratky používané v SMS zprávách a na internetu. Podkladem pro tuto bakalářskou práci byly 2 dotazníky, jejichž cílem bylo zjistit, do jaké míry je tento jazyk oblíbený u francouzské a frankofonní mládeže. Práci doplňuje slovníček SMS zkratek vytvořený na základě francouzských SMS zpráv.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis, entittled "SMS language in French", is to describe the general methods of shortening words in French language and specific abbreviations used in the SMS messages and on the Internet. The basis for this bachelor thesis were 2 questionnaires, whose aim was to find out how much that language is popular with French and Francophone youth. The work is completed by a glossary of SMS abbreviations based on the French SMS messages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Langage SMS en francais-Stejskalova Sarka-2012.pdfPlný text práce704,8 kBAdobe PDFView/Open
File0001.PDFPosudek vedoucího práce350,85 kBAdobe PDFView/Open
File0002.PDFPosudek oponenta práce403,71 kBAdobe PDFView/Open
File0003.PDFPrůběh obhajoby práce285,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4519

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.