Název: SMS ve francouzském jazyce, moderní trend v komunikaci
Další názvy: SMS language, modern trend in the French communication
Autoři: Stejskalová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Fenclová, Marie
Oponent: Vondráková, Sylvie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4519
Klíčová slova: jazyk SMS;komunikace;internet;zkratka;anglicismy;akronymy;smajlíky;symboly;verlan
Klíčová slova v dalším jazyce: SMS language;communication;internet;abbreviation;anglicisms;acronyms;smileys;symbols;verlan
Abstrakt: Cílem této práce, nazvané "Jazyk SMS ve francouzštině", je popsat obecné způsoby zkracování slov ve francouzském jazyce a specifické zkratky používané v SMS zprávách a na internetu. Podkladem pro tuto bakalářskou práci byly 2 dotazníky, jejichž cílem bylo zjistit, do jaké míry je tento jazyk oblíbený u francouzské a frankofonní mládeže. Práci doplňuje slovníček SMS zkratek vytvořený na základě francouzských SMS zpráv.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis, entittled "SMS language in French", is to describe the general methods of shortening words in French language and specific abbreviations used in the SMS messages and on the Internet. The basis for this bachelor thesis were 2 questionnaires, whose aim was to find out how much that language is popular with French and Francophone youth. The work is completed by a glossary of SMS abbreviations based on the French SMS messages.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Langage SMS en francais-Stejskalova Sarka-2012.pdfPlný text práce704,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0001.PDFPosudek vedoucího práce350,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0002.PDFPosudek oponenta práce403,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0003.PDFPrůběh obhajoby práce285,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4519

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.