Title: Kvalita polotovarů z oceli 18CrNiMo7-6 pro cementovaná ozubená kola ve větrné energetice
Other Titles: Quality of semi-finished steel product 18CrNiMo7-6 of carburized gears for wind energetics
Authors: Hrdlička, Václav
Advisor: Kříž, Antonín
Referee: Dostál, Bohumil
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4606
Keywords: cementování ozubených kol;kvalita polotovarů;mikročistota;řádkovitost;velikost austenitického zrna
Keywords in different language: carburizing of gears;quality of semi-finished steel products;microcleanness;banding;austenite grain size
Abstract: Teoretická část diplomové práce se zabývá větrnou energetikou, druhy převodovek, materiály používanými pro ozubená kola, cementováním a nitrocementováním a napětími a deformacemi. Experimentální část je zaměřena na posouzení vlastností polotovarů z oceli 18CrNiMo7-6 (mikročistota, řádkovitost, velikost austenitického zrna, mikrostruktura a tvrdost HV) a posouzení vlivu chemicko-tepelného zpracování na výslednou strukturu.
Abstract in different language: The theoretical part of the thesis deals with wind energy, types of gears, materials used for gears, carburizing and carbonitriding, stresses and deformations. The experimental part focuses on assessment of the properties of semi-finished products from steel 18CrNiMo7-6 (microcleanness, banding, austenite grain size, microstructure and hardness HV) and assessment of the effect of heat treatment on the resulting structure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Hrdlicka.pdfPlný text práce46,5 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Hrdlicka.tifPosudek vedoucího práce141,27 kBTIFFView/Open
OP_Hrdlicka.tifPosudek oponenta práce93,46 kBTIFFView/Open
Prubeh_Hrdlicka.tifPrůběh obhajoby práce47,22 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4606

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.