Title: Možnosti zvýšení únavové životnosti svařovaného uzlu oje traktorového návěsu
Authors: Kepka, Miloslav
Citation: KUČEROVÁ, Ludmila ed.; JIRKOVÁ, Hana ed.; JENÍČEK, Štepán ed. Proceedings PING Junior 2021 - Modern Trends in Material Engineering 13–16 September 2022, Pilsen. 1. ed. Pilsen: University of West Bohemia, 2021, p. 24-25. ISBN 978-80-261-1042-2 .
Issue Date: 2021
Publisher: University of West Bohemia
Document type: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/46342
Keywords: svar;živostnost;metoda HFMI;měření
Keywords in different language: contention;liveliness;HFMI;High Frequency Mechanical Impact;measurement
Abstract: Problematika únavové životnosti svarů je a dlouho ještě bude aktuální téma. Moderní metodou zvýšení životnosti svařovaných uzlů je metoda HFMI (High Frequency Mechanical Impact). Přínos metody je teoreticky popsán v doporučeních vydaných Mezinárodním svařovacím institutem. V článku je prezentována případová studie, které demonstruje potenciální přínos aplikace HFMI na životnost svařovaného uzlu traktorového návěsu. Ve studii se přitom vychází z reálných zátěžných spekter získaných tenzometrickým měřením a je podpořen též reálnými zkouškami svařovaného uzlu.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Proceedings PING 2021: modern trends in material engineering
Proceedings PING Junior 2021 - modern trends in material engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proceedings_PING Junior_2021_uvod.pdfPlný text1,07 MBAdobe PDFView/Open
Proceedings_PING Junior_2021-24-25.pdfPlný text249,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46342

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.