Title: Mírový projekt Jiřího z Poděbrad
Other Titles: Jiří z Poděbrad's peace project
Authors: Procházka, Martin
Advisor: Valentová, Vendulka
Referee: Adamová, Karolina
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4672
Keywords: mírový projekt;Jiří z Poděbrad;OSN;Evropská unie;husité
Keywords in different language: peace project;Jiří z Poděbrad;UN;European union;hussites
Abstract: Práce se dělí na dvě hlavní kapitoly. První kapitola je zaměřena na životopis Jiřího z Poděbrad, historii jeho rodu, vzdělání a diplomatickou kariéru až po zvolení králem, léta panování na českém trůně a končí smrtí Jiřího z Poděbrad. Druhá hlavní kapitola se zaměřuje na mírový projekt vytvořený Jiřím z Poděbrad a jeho pozdější využití jak v Organizaci Spojených Národů, tak v Evropské Unii.
Abstract in different language: Thesis is divided into two main chapters. First chapter is focused on biography of Jiří z Poděbrad, history of his house, education and diplomatic career, coronation, years on czech throne and ends with death of Jiží z Poděbrad. Second main chapter is focused on his peace project and it's heritage in United Nations Organization and European Union.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MartiProchazka-BakalarskaPrace.pdfPlný text práce404,49 kBAdobe PDFView/Open
BP - Prochazka M..pdfPosudek vedoucího práce52,07 kBAdobe PDFView/Open
OP - Prochazka M..pdfPosudek oponenta práce38,22 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Prochazka M..pdfPrůběh obhajoby práce41,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4672

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.