Title: Vícebodové okrajové úlohy
Other Titles: Multipoint boundary value problems
Authors: Levá, Hana
Advisor: Holubová Gabriela, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Nečesal Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46822
Keywords: vícebodová okrajová úloha;vlastní čísla;vlastní funkce;adjungovaná úloha;řešitelnost nehomogenní úlohy
Keywords in different language: multipoint boundary value problem;eigenvalues;eigenfunctions;adjoint;solvability of nonhomogeneous problem
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na studium vícebodových okrajových úloh. Nejprve ukážeme, jak obecně vypadá vícebodová okrajová úloha. Zaměříme se na konkrétní čtyřbodovou okrajovou úlohu, pro níž najdeme vlastní čísla a příslušné vlastní funkce. Dále se zabýváme hledáním adjungované úlohy k této čtyřbodové okrajové úloze. Na závěr zkoumáme řešitelnost této úlohy s nenulovou pravou stranou.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on studying of multipoint boundary value problems. At first, we show how the multipoint boundary value problem looks like in general. We focuse on a particular four point boundary value problem for which we find eigenvalues and corresponding eigenfunctions. Next, we deal with looking for an adjoint to this four point boundary value problem. In the end, we study the solvability of this problem with a nonzero right hand side.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hana_Leva.pdfPlný text práce2,32 MBAdobe PDFView/Open
PV_Leva.pdfPosudek vedoucího práce742,2 kBAdobe PDFView/Open
PO_Leva.pdfPosudek oponenta práce730,95 kBAdobe PDFView/Open
OB_Leva.pdfPrůběh obhajoby práce252,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46822

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.