Title: Konstrukční návrh rehabilitačního zařízení pro méně pohyblivé osoby
Other Titles: Construction Design of Rehabilitation Tool for Less Mobile Persons
Authors: Šinal, Martin
Advisor: Formánek, Josef
Referee: Kalivoda, Stanislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4699
Keywords: rehabilitace;fyzioterapie;tetraplegie;kvadruplegie;pohyb;fyziologie;konstrukce;návrh
Keywords in different language: rehabilitation;physiotherapy;tetraplegia;quadriplegia;exercise;physiology;construction;design
Abstract: Cílem diplomové práce bylo navrhnout technický systém, který umožní provádění opakovaných pohybů vedoucích k rehabilitaci pacientů. Cílovou skupinou jsou pacienti po úrazech a nemocích, ale stejně tak pacienti vyžadující opakované pohyby jako preventivní prvek. V průběhu práce byla vypracována rešerše různých zranění a nemocí, definovány vhodné opakované pohyby a navržen technický systém vycházející ze stávající řešení firmy Kalpe. Výsledkem práce je modulární technický systém umožňující různé druhy opakovaných pohybů široké škále pacientů.
Abstract in different language: The aim of diploma thesis was to design a technical system which allows making repeating movement that help with rehabilitation of patients. Target group are patients after crashes and illnesses and also patients who require repeating movements as prevention. During the thesis there was made a research focused on types of illnesses and injuries, repeating movements were defined and technical system was designed. This system is based on a current product of Kalpe company. The result of the thesis is modular technical system which allows different types of repeating movements for wide range of patients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Martin_Sinal.pdfPlný text práce3,51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek vedouciho - Sinal.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek oponenta - Sinal.pdfPosudek oponenta práce752,75 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Sinal.pdfPrůběh obhajoby práce1,2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4699

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.