Title: Konstrukce pevného krytu zavazadlového prostoru
Other Titles: Construction of the luggage space solid cover
Authors: Müller, Eduard
Advisor: Hynek, Martin
Referee: Jasnický, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4703
Keywords: konstrukce;kryt;frézování;pinčovací nástroj;Catia V5;MS Marc;experiment
Keywords in different language: construction;cover;milling;pinch tool;Catia V5;MS Marc;experiment
Abstract: Diplomová práce obsahuje vlastní návrh krytu zavazadlového prostoru, popis výroby tvarových ploch, konstrukční návrh pinčovacího nástroje, výkresovou dokumentaci, výpočet pevného krytu a provedení experimentu na pevném krytu zavazadlového prostoru.
Abstract in different language: The thesis includes a custom luggage cover design, description of the production shaped surfaces, construction pinch tool, drawings, calculation of stiff cover and maked experiment on the luggage spaces cover.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Eduard_Muller.pdfPlný text práce12,39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek vedouciho - Muller.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek oponenta - MULLER.pdfPosudek oponenta práce767,8 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Muller.pdfPrůběh obhajoby práce1,32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4703

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.