Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPánek, David
dc.contributor.authorHornak, Jaroslav
dc.contributor.refereeKotlan, Václav
dc.date.accepted2012-06-25
dc.date.accessioned2013-06-19T07:02:14Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T07:02:14Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-30
dc.identifier47409
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4726
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na lékařskou techniku a moderní vývojové trendy v oblasti biomedicínského inženýrství. Konkrétně na zařízení snímající aktivní elektrické projevy, tedy na elektroencefalograf a elektrokardiograf. Hlavním cílem práce je popsat stávající technologie a jejich další technologický rozvoj v oblasti zpracování signálu a elektrotechnické vybavenosti.cs
dc.format57 s. (62 534 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectelektroencefalografcs
dc.subjectelektrokardiografcs
dc.subjectbiosignálcs
dc.subjectbioinženýrstvícs
dc.subjectlékařský prostředekcs
dc.subjectEKGcs
dc.subjectEEGcs
dc.titleLékařská technikacs
dc.title.alternativeMedical devices and technologyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis presented Bachelor´s thesis is focused on medical technology and the modern developmented trends of the biomedical engineering resort. More specifically, the sensing diveces of active electric signs, i.e. the electroencephalograph and electrocardiograph. The objective of this Bachelor´s thesis is to discribe the current technologies and their further technological development in signal processing and electrotechnical equipment.en
dc.subject.translatedelectroencephalographen
dc.subject.translatedelectrocardiographen
dc.subject.translatedbiosignalen
dc.subject.translatedbioengineeringen
dc.subject.translatedmedical deviceen
dc.subject.translatedEEGen
dc.subject.translatedECGen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaroslav_Hornak_-_Lekarska_technika.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
047409_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,66 kBAdobe PDFView/Open
047409_oponent.pdfPosudek oponenta práce376,45 kBAdobe PDFView/Open
047409_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce201,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4726

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.