Title: Degradace mechanických vlastností cyklicky zatěžovaných materiálů a konstrukčních uzlů
Other Titles: Degradation of mechanical properties of cyclically loaded materials and structural nodes
Authors: Kepka, Miloslav
Advisor: Mentl Václav, Prof. Ing. CSc.
Referee: Kunz Jiří, Prof. Ing. CSc.
Chmelko Vladimír, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/47354
Keywords: životnost;únava;svar;spolehlivost;zatěžování
Keywords in different language: service life;fatigue;weld;loading;reliability
Abstract: Disertační práce je zaměřena na rozvoj aplikací pravděpodobnostního přístupu při posuzování únavové životnosti konstrukcí zatěžovaných vysokocyklovou únavou. Při posuzování je zohledněn náhodný charakter provozního zatížení a rozptyl únavových vlastností posuzovaných konstrukčních uzlů. Výsledkem práce je prezentace praktických postupů pro posuzování únavové životnosti zejména svařovaných konstrukcí namáhaných na vysokocyklovou únavu.
Abstract in different language: The dissertation is focused on the development of applications of the probabilistic approach in the fatigue life analysis of structures loaded by high cycle fatigue. The assessment takes into account the random nature of the service load and the variance of fatigue properties of the assessed structural detail. The result of the work is the presentation of practical procedures for assessing the fatigue life, especially of welded structures stressed by high cycle fatigue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Miloslav Kepka - disertacni prace - 2021-signed.pdfPlný text práce6,32 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Kepka.pdfPosudek vedoucího práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
posudky Kepka.pdfPosudek oponenta práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Kepka.pdfPrůběh obhajoby práce603,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47354

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.