Title: Incidenční spory v insolvenčním řízení
Other Titles: Incidental disputes in insolvency procedures
Authors: Brachová, Lucie
Referee: Wipplingerová Miloslava, JUDr. Ph.D.,LL.A.
Kalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/47401
Keywords: insolvenční řízení;incidenční spory;úpadek;insolvenční správce;dlužník;věřitel
Keywords in different language: insolvency procedures;incidental disputes;bankruptcy;insolvency administrator;debtor;creditor
Abstract: Rigorózní práce se zabývá incidenčními spory v insolvenčním řízení. Práce má dvě hlavní části - obecnou a zvláštní. První, "obecná" část práce se věnuje všeobecným otázkám, které jsou všem incidenčním sporům společné. "Zvláštní" část práce pak tvoří samostatné kapitoly věnující se jednotlivým incidenčním sporům, doplněné o kratší kapitolu zabývající se spory, které nejsou incidenčními spory, a kapitolu pojednávající o výhodách a nevýhodách přidělení incidenčního sporu specializovanému soudnímu oddělení.
Abstract in different language: This rigorosum thesis deals with incidental disputes in insolvency procedures. The thesis has in fact two main parts - general and special. First is the "general" part and it pays attention to attributes common to all incidental disputes. The "special" part of the rigorosum thesis constitutes of separate chapters dedicated to different types of incidental disputes, chapter dedicated to non-incidental disputes and finally chapter examining advantages and disadvantages of assigning incidental disputes to a specialised judicial chamber.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brachova - rigorozni prace.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Brachova.pdfPosudek oponenta práce46,03 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Brachova.pdfPrůběh obhajoby práce231,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47401

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.