Title: Zálohování a archivace dat
Other Titles: Backup and Data Archiving
Authors: Sůva, Martin
Advisor: Mayer, Jan
Referee: Štekl, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4761
Keywords: záloha;archivace;RAID;model zálohování;software
Keywords in different language: deposit;archiving;RAID;model of depositing;software
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku zálohování a archivování dat. Dále popisuje média k tomu určená, způsoby zálohování v domácím a firemním prostředí, jednotlivé modely (klient - server) a software k tomu určený.
Abstract in different language: The submitted bachelor degree thesis focuses on issues pertaining to data backup and archiving. It also describes the media designated for such purposes, methods of data backup in home and corporate environments, individual models (client - server) and the software intended for these purposes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suva_Martin_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
047457_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce495,22 kBAdobe PDFView/Open
047457_oponent.pdfPosudek oponenta práce445,11 kBAdobe PDFView/Open
047457_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce181,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4761

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.