Title: Elektronická komunikace
Other Titles: Electronic Communication
Authors: Nevoral, Vladislav
Advisor: Masopust, Jiří
Referee: Fiala, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4770
Keywords: Telefonie;analogová telefonie;digitální telefonie;modem;ISDN;DSL;VoIP;WEBnet;Eduroam.
Keywords in different language: Telephony;analog telephony;digital telephony;modem;ISDN;DSL;VoIP;WEBnet;Eduroam.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce pojednává o historických postavách, které přispěly důležitou měrou k rozvoji komunikačních systémů a o zařízeních, která nám poskytly. V práci jsou popsány i současné způsoby komunikace se zaměřením na telefonii. Je zde popsána i komunikace na ZČU, především VoIP telefonie.
Abstract in different language: The thesis deals with the historical personalities that significantly contributed to the development of communication systems and facilities that are provided by them. The thesis also describes the current methods of communication with special focus on telephony and the Internet. There is also described communication at UWB, especially VoIP.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Vladislav Nevoral.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Nevoral_V.pdfPosudek vedoucího práce603,41 kBAdobe PDFView/Open
Nevoral_Op.pdfPosudek oponenta práce582,78 kBAdobe PDFView/Open
Nevoral_OB.pdfPrůběh obhajoby práce477,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4770

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.