Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKratochvíl, Miloš
dc.contributor.authorHájek, Karel
dc.contributor.refereeKastnerová, Martina
dc.date.accepted2012-06-06
dc.date.accessioned2013-06-19T06:43:36Z
dc.date.available2011-05-03cs
dc.date.available2013-06-19T06:43:36Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-25
dc.identifier46477
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4809
dc.description.abstractPráce se zaměřuje na základní myšlenky Friedricha Nietzscheho. Při čemž, hlavním cílem práce je podrobná analýza jeho kritiky morálky. V práci se snažím poukázat na vývoj myšlení tohoto filosofa, kdy se postupně propracoval skrze jeho "pozitivistické" období až k úvahám nad kritikou morálky, hlásáním změn hodnot a potřebou příchodu nadčlověka. Práce samotná je i tak koncipována, zpočátku má popisný charakter ohledně Nietzscheho života, díla a pramenů jeho myšlení. Posléze přechází v komparaci mezi jeho dvojím rozlišením morálek a v závěru práce se zabývá i Nietzscheho Zarathustrou.cs
dc.format44 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkritikacs
dc.subjectmorálka otrockács
dc.subjectmorálka panskács
dc.subjectpřehodnocení hodnotcs
dc.subjectZarathustracs
dc.subjectsmrt bohacs
dc.subjectnadčlověkcs
dc.subjectvůle k mocics
dc.subjectvěčný návrat stejnéhocs
dc.titleKritika morálky v díle Friedricha Nietzschehocs
dc.title.alternativeCriticism of morals in the work of Friedrich Nietzscheen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe thesis focuses on basic ideas of Friedrich Nietzsche. The main aim of this thesis is a detailed analysis of his critique of morality. In the thesis I try to highlight the development of thinking of this philosopher, which has gradually worked its way through his "positivist" period to reflections on critique of morality, proclamations about the need for a change and the arrival of Superman. The thesis itself is designed so, at the beginning it is descriptive about Nietzsche's life, works and origins of his thinking. Then it moves to comparison of his two definitions of morality and the ending of the thesis also deals with Nietzsche's Zarathustra.en
dc.subject.translatedcriticismen
dc.subject.translatedmorality of slavesen
dc.subject.translatedmorality of mastersen
dc.subject.translatedrevaluation of valuesen
dc.subject.translatedZarathustraen
dc.subject.translateddeath of goden
dc.subject.translatedsupermanen
dc.subject.translatedwill to poweren
dc.subject.translatedeternal return of sameen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kritika moralky v dile Friedricha Nietzscheho.pdfPlný text práce340,43 kBAdobe PDFView/Open
Hajek Karel_Kratochvil Milos.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFView/Open
Hajek Karel_Kastnerova Martina.docPosudek oponenta práce70 kBMicrosoft WordView/Open
Hajek_Karel.pdfPrůběh obhajoby práce276,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4809

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.