Title: Contemporary British Fantasy Literature: An Analysis of Selected Authors and their Contributions to the Genre
Other Titles: Contemporary British Fantasy Literature: An Analysis of Selected Authors and their Contributions to the Genre
Authors: Velíšková, Kristýna
Advisor: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Referee: Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48149
Keywords: fantasy literatura;žánry fantasy;vývoj fantasy;motivy fantasy literatury;britská fantasy literatura;j. r. r. tolkien;c. s. lewis;j. k. rowlingová
Keywords in different language: fantasy literature;fantasy genres;development of fantasy literature;british fantasy literature;j.r.r. tolkien;c.s. lewis;j.k. rowlingová
Abstract: Bakalářská práce s názvem Contemporary British Fantasy Literature: An Analysis of Selected Authors and Their Contribution to the Genre je rozdělena na dvě základní části. První část se zabývá vymezení pojmu fantasy a jeho podžánrům. Dále se zde rozebírá vliv pohádky a mýtů na vývoj fantasy. Uvádíme také rozdíl mezi fantasy a scifi literaturou. Rozebrány jsou jednotlivé důležité motivy, které se ve fantasy literatuře objevují - motiv dobra a zla, motiv cesty, motiv družiny, motiv mistra, motiv smrti nebo motiv poslání. Druhá část je věnována jednotlivým významným britským autorům fantasy literatury. Představen je život a tvorba J. R. R. Tolkiena, C. S Lewise a J. K. Rowlingové. Na vybraných dílech jsou rozebrány konkrétní znaky fantasy literatury se zaměřením na obecný přínos do světové fantasy literatury.
Abstract in different language: Bachelor's thesis titled Contemporary British Fantasy Literature: An Analysis of Selected Authors and their Contribution to the Genre is divided into two parts. The first part deals with the definition of fantasy and its sub-genres. It also discusses the influence of fairy tale and myth on the development of fantasy. I also mention the difference between fantasy and sci-fi literature. Individual important motives are discussed, which appear in fantasy literature - the motif of good and evil, the motif of the journey, the motif of the company, the motif of the master, the motif of death or the motif of the mission. The second part focuses on the most important representatives of British fantasy literature (J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, J.K. Rowling). First of all is introduced a personal life of the authors and then the creation and contribution to fantasy literature. The selected works discuss specific features of fantasy literature with a focus on general contribution to the world's fantasy literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Veliskova.pdfPlný text práce312,65 kBAdobe PDFView/Open
Veliskova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce609,71 kBAdobe PDFView/Open
Veliskova - oponent.pdfPosudek oponenta práce807,54 kBAdobe PDFView/Open
Veliskova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce232,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48149

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.