Title: Aspekt egodeismu ve filosofické a beletristické reflexi
Other Titles: Aspect of Egodeism in the View of Philosophy and Imaginative Literature
Authors: Havlová, Jiřina
Advisor: Kastnerová, Martina
Referee: Kratochvíl, Miloš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4824
Keywords: egodeismus;egosolismus;Friedrich Nietzsche;Fedor Michajlovič Dostojevskij;Ladislav Klíma;Leonid Andrejev;nadčlověk;vůle k moci;nesmrtelnost;věčný návrat
Keywords in different language: egodeism;egosolism;Friedrich Nietzsche;Fedor Michajlovič Dostojevskij;Ladislav Klíma;Leonid Andreyev;superman;will to power;immortality;eternal reccurence
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na téma egodeismu a jeho jednotlivé koncepce v pojetí Friedricha Nietzscheho, Ladislava Klímy, Fjodora Michajloviče Dostojevského a Leonida Andrejeva. Zabývá se zpřehledněním a komparacemi jednotlivých koncepcí egodeismu, zaměřena je zvláště na koncepce nového člověka včetně jeho vztahu ke společnosti, a také na koncepce nesmrtelnosti duše. Dále se zabývá hledáním společné či vzájemné inspirace zmíněných autorů.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the topic of egodeism and its particular conceptions of German thinker Friedrich Nietzsche, Russians writers Fyodor Dostoevsky and Leonid Andreyev, and Czech thinker Ladislav Klíma. The aim is particularly focused on comparison of fundamental options of the notion of egodeism, the idea of new human beings including their relation to the human society, the concept of eternal reccurence and the concept of the immortal soul. The intention is also to find the influence between Nietzsche, Dostoevsky, Klíma and Andreyev, and the common source of their influence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Havlova_Jirina_2012.pdfPlný text práce508,81 kBAdobe PDFView/Open
Havlova Jirina_Kastnerova Martina.docPosudek vedoucího práce68 kBMicrosoft WordView/Open
Havlova Jirina_Kratochvil Milos.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFView/Open
Havlova_Jirina.pdfPrůběh obhajoby práce398,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4824

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.