Title: Život s kočkou
Authors: Sieber, Kilián
Advisor: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Referee: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48271
Keywords: mezidruhová etnografie;mezidruhové vztahy;anti-esencialismus;ontologický obrat;příroda a kultura
Keywords in different language: multispecies ethnography;multispecies relationships;anti-essentialism;ontological turn;nature and culture
Abstract: V mé bakalářské práci jsem měl za cíl zkoumat vztah člověka a kočky. V mezidruhovém vztahu může být vytvořeno velmi silné oboustranné psychologické pouto. V přístupu k mezidruhovým vztahům mne inspirovali Donny Haraway (2003) a Matei Candea (2010), kteří rekonceptualizují tyto vztahy. Jejich vztahové systémy decentralizují člověka. V mezidruhových vztazích také není zřejmé ontologické dělení na protichudné kategorizování jako je příroda a kultura, engagement (citová fixace) a detachment (citový odstup), láska a vykořisťování. Snažil jsem se také prozkoumat a popsat komunikační strategie a chování v tomto vztahu a jak dává vzniknout pravidlům, které si tyto rozdílné druhy mezi sebou nastavují. Také jsem zjistil, jaké podmínky musí kočky splňovat, aby byly vhodné pro život s člověkem. Podařilo se mi popsat nejasnost kategorií detachmentu a engagementu ve vztahu s kočkou. Tento respektující odstup detachmentu dává prostor tomu, aby vznikl velmi blízký a hluboký vztah - engagement. Tyto zvířata jsou vnímána jejich lidskými společníky na stejné úrovni jako blízký přítel nebo člen rodiny. Nejasnost kateogorií přírody a kultury je demonstrovatelná na kočkách žijících venku, ale závisejících na člověku. Kočky jsou propojeny s člověkem nejdříve skrze potravu. Jsou oportunistické a toto první spojení dává vzniknout silnému sociálnímu vztahu. Kočky musí ale splňovat standardy jako naučit se chodit na kočičí toaletu, být společenské a přátelské a nebýt agresivní. Kastrace koček je jeden z nástrojů, který pomáhá lepšímu soužití člověka a kočky oboustranně. Je to ale také nástroj, kterým lze redukovat růst kočičí populace. Zde je nejasná hranice mezi láskou a vykořisťováním (podmaněním) a engagementem a detachmentem. Každá kočka má také rozdílnou osobnost a vztah s každým člověkem. Jsou rozdílný v tom jak komunikují, jaké mají spojení s člověkem.
Abstract in different language: In this bachelor thesis I had a goal to explore a human-cat relationship. In this relationship there can be created very deep relational and psychological bonds from both sides. I was inspired by how Haraway (2003) and Candea (2010) conceptualize multispecies relationships. Their relationship systems decentralize humans from the relationship. In multispecies relationships there is not a clear differentiation between categories like nature and nurture, engagement and detachment, love and exploitation. I also tried to map different communication strategies and behavior in specific relationships and what terms cats have to meet to be suitable for living in a flat. In my research I conducted 4 semi-structured interviews with people who are living with one or more cats. One of the informants is also a depository for abandoned and abused cats and its main goal is to socialize the cat to be suitable for living in a human flat. I successfully pointed out the need for detachment in a relationship with a cat. That respectful distance (detachment) gives space to create a deep and intimate relationship - engagement. These animals are perceived by their human companions on the same level as a very close friend or a family member. The ambiguity of categories nature and nurture is demonstrated on cats living outside but depending on people. Cats are at first connected to people via feeding. They are opportunistic and from that first relationship based on exploitation emerges a strong social bond. But cats also have to meet terms like knowing how to use the cat's toilet or being social with humans (not being afraid) and not be aggressive. Sterilization is a human tool to make cats more suitable for living in a flat, but also a tool to decrease overall cat population, which is not good for them, nor for the humans riding cars or the animals they hunt. Once again we can see that there is no clear distinction between love and exploitation, engagement and detachment. Every cat's personality and relationship is also unique and specific in its ways of communication and types of connections to their closest human companion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Sieber.pdfPlný text práce407,66 kBAdobe PDFView/Open
Sieber_BP_posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce88,62 kBAdobe PDFView/Open
Sieber_BP_posudek oponenta prace.pdfPosudek oponenta práce143,32 kBAdobe PDFView/Open
Sieber.PDFPrůběh obhajoby práce127,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48271

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.