Title: Náhradní rodinná péče a výkon trestu odnětí svobody
Other Titles: Foster care and Custodial sentence
Authors: Žůrková, Nikol
Advisor: Dirga Lukáš, Mgr. Ph.D.
Referee: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48273
Keywords: institucionální péče;český vězeňský systém;kvalitativní metodologie;náhradní rodinná péče;totální instituce
Keywords in different language: institucional care;the czech prison system;qualitative methodology;foster care;total institution
Abstract: Bakalářská práce se snaží ukázat na možný vliv institucionální péče na výkon trestu odnětí svobody. V práci jsou popsány výchovné a nápravné zařízení, které lze charakterizovat jako totální instituce. Tyto výchovné a nápravné zařízení mají svá formální i neformální pravidla, která poukazují na vnitřní fungování dané instituce. Hovoří se zde i o možných přenositelných zkušenostech z období vývoje jedince. Výzkum je realizován rozhovory s aktéry českého vězeňského systému a vedoucími výchovných institucí. Tyto rozhovory jsou podrobeny analýze, která pomáhá odhalit případný vliv institucionální péče.
Abstract in different language: This Bachelor thesis' aim is to present a possible influence of institutional care on custodial sentence. This thesis describes residential child care centers and correctional facilities, which can be characterised as total institutions. These facilities have their formal and also informal rules that indicate an inner order of these institutions. Furthermore, possible carry over experiences from individuals' youth are discussed here. A study is realised by interviewing members of the Czech prison system and residential child care directors. These interviews are subjected to analysis, which helps uncovering a potential influence of institutional care.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - final.pdfPlný text práce859,36 kBAdobe PDFView/Open
Zurkova_BP_posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce139,35 kBAdobe PDFView/Open
Zurkova_BP_posudek oponenta prace.pdfPosudek oponenta práce121,94 kBAdobe PDFView/Open
Zurkova.PDFPrůběh obhajoby práce524,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48273

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.