Title: Neverbální komunikace
Other Titles: Nonverbal communication
Authors: Cinková, Ivona
Advisor: Koutecký, Ivan
Referee: Hanzelínová, Lada
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4853
Keywords: neverbální komunikace;interkulturní komunikace;kultura;kulturní rozdíly;kulturní šok;gestika;mimika;konflikt
Keywords in different language: nonverbal communication;intercultural comunication;culture;cultural differences;culture shock;gesticulation;expression;conflict
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu neverbální komunika. Jelikož je téma velice obsáhlé, jsou v práci zmíněny pouze gesta a mimika. První kapitola se zabývá neverbální komunikací obecně. Další kapitola se zaměřuje na interkulturní komunikaci. Další, v pořadí již třetí, kapitola je věnována signálům těla, kde jsou uvedeny jednotlivé typy signálů. Následující kapitola se zabývá charakteristikou gestikulace, která je zprvu nastíněna v obecné rovině a poté v rovině interkulturní, kde jsou uvedeny základní gesta se zaměřením právě na kulturní rozdíly. Ve stejném duchu se nese i poslední kapitola zabývající se mimikou, kde je nejprve věnována pozornost jejímu rozčlenění a v závěru je opět provedena analýza s uvedením jednotlivých příkladů.
Abstract in different language: This thesis focuses on the analysis of nonverbal communication. Given the broad topic, it discusses two aspects of nonverbal communication, namely gestures and facial expressions. At first, these topics are discussed in general, and then they are interpreted from an intercultural point of view. The first chapter focuses on nonverbal communication. The second chapter focuses on intercultural communication. The third chapter deals with an analysis of body signals. The different types of body signals are listed. The fourth chapter describes the characteristics of gestures. This topic is at first discussed in general and then followed by an interpretation from an intercultural point of view. Basic gestures are described and compared, taking into consideration cultural differences. The final chapter focuses on facial expressions and their categorization. This work is concluded with an analysis of facial expressions supported by specific examples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
Cinkova Ivona_Koutecky Ivan.docPosudek vedoucího práce60 kBMicrosoft WordView/Open
Cinkova Ivona_Hanzelinova Lada.docPosudek oponenta práce1,69 MBMicrosoft WordView/Open
Cinkova_Ivona.pdfPrůběh obhajoby práce374,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4853

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.