Title: Postbarthovské teorie etnicity
Other Titles: Postbarth´s theories of ethnicity
Authors: Dvořáková, Tereza
Advisor: Lupták Burzová, Petra
Referee: Kastnerová, Martina
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4859
Keywords: etnicita;etnické skupiny;etnické hranice;Cikáni;Romové
Keywords in different language: ethnicity;ethnic groups;ethnic boundaries;Gypsies;Roma
Abstract: Práce předtavuje postbarthovské přístupy k etnicitě. Zejména autoru Abnera Cohena, Anthonyho P. Cohena, Richarda Jenkinse, Rogerse Brubakera a Fredrika Bartha včetně. Zmíněné autory spojuje tvrzení, že etnické skupiny nemají být nahlíženy jako izolované jednotky, ale intence má směřovat k tomu, jak se konstruují, jak interagují s ostatními skupinami a jak uplatňují své sociální hranice v praxi. Předpoklady, jejich platnost jsem ve výzkumu zkoumala směřovaly k sociálním hranicím mezi Cigány a necigány a dále jsem se zabývala cigánskou situační etnicitou. Této praktické části předcházelo nastínění problematiky s termíny Cigán, Rom a romská komunita.
Abstract in different language: In the present thesis I am concerned with postbarth´s concepts of ethnicity. In particular, the authors Abner Cohen, Anthony P. Cohen, Richard Jenkins, Rogers Brubaker and Fredrik Barth including. These authors combines the idea that ethnic groups cannot be seen as isolated units, but the important thing is how to construct, how they interact with other groups and how they apply their social boundaries in practice. Assumptions, whose validity I examined in research were directed to social boundaries between Gypsy and not-gipsy and Gypsy situational ethnicity just in optics postbarth´s approaches to ethnicity. This part preceded the outline problems the terms Gypsy, Roma and the Roma community.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dvorakova BP.pdfPlný text práce494,49 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova Tereza_Luptak Burzova Petra.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFView/Open
Dvorakova Tereza_Kastnerova Martina.docPosudek oponenta práce70 kBMicrosoft WordView/Open
Dvorakova_Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce268,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4859

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.