Title: Monty Python - comedy icon and its influence on comedy
Other Titles: Monty Python - comedy icon and its influence on comedy
Authors: Kavinová, Denisa
Advisor: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Referee: Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50351
Keywords: monty python;komedie;analýza;vliv;absurdita;ironie;sarkasmus
Keywords in different language: monty python;comedy;analysis;influence;absurdity;irony
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou díla a vlivu britské komediální skupiny Monty Python.
Abstract in different language: This bachelor thesis analyses the work and influence of the British comedy group Monty Python.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Denisa Kavinova_2022.pdfPlný text práce594,3 kBAdobe PDFView/Open
Kavinova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce551,75 kBAdobe PDFView/Open
Kavinova - oponent.pdfPosudek oponenta práce490,07 kBAdobe PDFView/Open
Kavinova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce353,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50351

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.