Title: Analýza použití emoji v internetové komunikaci na WhatssAppu
Other Titles: Analysis of usage emoji in internet communication on WhatsApp
Authors: Macourková, Aneta
Advisor: Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Referee: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50352
Keywords: emoji;emotikony;whatsapp;digitální komunikace;neverbální komunikace
Keywords in different language: emoji;emoticons;whatsapp;digital communication;non-verbal communication
Abstract: Má bakalářská práce s názvem "Analysis of usage emoji in internet communication on WhatsApp" se zabývá charakteristikou emodži a jeho historickým vývojem a následně také ve vztahu k sociální síti WhatsApp. Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části - na teoretickou a praktickou část.
Abstract in different language: This bachelor's thesis entitled "Analysis of usage emoji in internet communication on WhatsApp" deals with the characteristics of emoji and its historical development and subsequently also in relation to the social network WhatsApp. The bachelor thesis is divided into two main parts - the theoretical and practical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Macourkova_.pdfPlný text práce5,74 MBAdobe PDFView/Open
Macourkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce413,18 kBAdobe PDFView/Open
Macourkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce520,14 kBAdobe PDFView/Open
Macourkova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce349,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50352

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.