Title: Condition based management elektrických zařízení
Other Titles: Condition based management of electrical appliances
Authors: Svoboda, Michal
Advisor: Trnka, Pavel
Referee: Mentlík, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5044
Keywords: condition based management;on-line diagnostika;off-line diagnostika;hodnocení stavu;zbytková životnost
Keywords in different language: condition based management;on-line diagnostics;off-line diagnostics;state evaluation;rest lifetime
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím condition based managementu v oblasti elektrických strojů velkých výkonů. V první části je diskutován současný stav při plánování odstávek a jeho nevýhody. Poté jsou popsány možnosti zefektivnění této činnosti. Druhá část se zabývá výběrem vhodných diagnostických metod a zásadami jejich aplikace při diagnostice elektrických strojů. Jsou zde specifikovány aspekty měření v praxi. Poslední dvě části prezentují návrh softwaru na výpočet zbytkové životnosti elektrického stroje včetně postupu matematického modelování odolnosti elektroizolačního systému vůči degradačním procesům.
Abstract in different language: This master thesis deals with the use of condition based management in high power electrical machines. In first part, there is a description of today?s due planning system and its disadvantages. Then, the possibilities of increasing efficiency of this procedure are described. Second part occupies with choosing appropriate diagnostic methods and principles of their application in electrical machines diagnostics. Last two parts present a design of software for electrical machine rest lifetime estimation, including a methodology of mathematical modeling of electro-insulating system resistance to degradation processes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Condition based management elektrickych zarizeni.pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFView/Open
047460_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce367,17 kBAdobe PDFView/Open
047460_oponent.pdfPosudek oponenta práce307,24 kBAdobe PDFView/Open
047460_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce131,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5044

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.