Title: Návrh synchronního stroje
Other Titles: Design of synchronous machine
Authors: Šobra, Jan
Advisor: Bouzek, Lukáš
Referee: Pechánek, Roman
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5049
Keywords: turboalternátor;synchronní stroj;elektromagnetický návrh;3D model turboalternátoru
Keywords in different language: turbine generator;synchronous machine;electromagnetic design;3D model of turbine generator
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na návrh turboalternátoru, tedy synchronního generátoru s hladkým rotorem. Hlavní část práce tvoří elektromagnetický návrh stroje. Na základě tohoto návrhu je pomocí 3D CAD softwaru vytvořen model stroje.
Abstract in different language: This master thesis is focused on design of turbine generator, which is synchronous machine with cylindrical rotor. Main part of thesis is concerned with electromagnetic design of the machine. On this base is created model of the machine by using 3D CAD software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sobra_Jan.pdfPlný text práce3,31 MBAdobe PDFView/Open
047466_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce277,6 kBAdobe PDFView/Open
047466_oponent.pdfPosudek oponenta práce294,5 kBAdobe PDFView/Open
047466_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce130,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5049

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.