Title: Vývoj mobilní plnicí vodíkové stanice
Other Titles: The development of a mobile hydrogen filling station
Authors: Polach, Pavel
Kulas, Jan
Lexa, Josef
Citation: Životnost komponent energetických zařízení. Sborník ze 17. konference: 18. – 20. října 2022. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 41-46.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2022/11/sbornik-srni_2022.pdf
http://hdl.handle.net/11025/50573
ISBN: 978-80-261-1109-2
Keywords: mobilní stanice;prototyp;vodík
Keywords in different language: mobile station;prototype;hydrogen
Abstract: Česká republika se vzhledem k přijetí tzv. Pařížské dohody o změně klimatu zavázala snížit emise skleníkových plynů (především oxidu uhličitého) do roku 2030 o 55 % oproti roku 1990. Jednou z možností snížení emisí v dopravním sektoru je využití vodíku jako paliva pro dopravní prostředky. Pro toto využití vodíku je nutné vystavět síť stacionárních plnicích vodíkových stanic, jejichž výstavba je ale časově náročná, finančně nákladná a v současné době se vyplatí pouze v určitých lokalitách. Z těchto důvodů probíhá vývoj prototypu polního zařízení na rozvoz a výdej vodíku, mobilní plnicí vodíkové stanice, která bude významným doplňkem stacionárních stanic a umožní urychlení rozvoje nízkoemisní mobility. V příspěvku jsou shrnuty základní parametry prototypu mobilní stanice a legislativní a technické požadavky, které musí splňovat.
Abstract in different language: Due to the adoption of the so-called Paris Agreement on climate change, the Czech Republic has committed to reducing greenhouse gas emissions (mainly carbon dioxide) by 55 % until 2030 compared to 1990. One of the options for reducing emissions in the transport sector is using hydrogen as a fuel for transport vehicles. For this use of hydrogen, it is necessary to build a network of stationary hydrogen filling stations. Still, construction is time-consuming, financially expensive, and only worthwhile in specific locations. For these reasons, developing a prototype field device for the distribution and dispensing of hydrogen, a mobile hydrogen filling station, is underway, which will be an essential addition to stationary stations and will enable the development of low-emission mobility to be accelerated. The paper summarizes the basic parameters of the mobile station prototype and the legislative and technical requirements that must be fulfilled.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Životnost komponent energetických zařízení 2022
Životnost komponent energetických zařízení 2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sbornik-srni_2022-85-90.pdfPlný text360,29 kBAdobe PDFView/Open
uvodni strany.pdfPlný text3,09 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50573

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.