Title: Potenciál aplikace technologie nástřiku elektrickým obloukem v energetickém průmyslu
Other Titles: Potential of twin wire arc spraying technology for application in power industry
Authors: Houdková, Šárka
Vostřák, Marek
Česánek, Zdeněk
Schubert, Jan
Kšiňanová, Sofia
Naďová, Jana
Citation: Životnost komponent energetických zařízení. Sborník ze 16. konference: 19. – 21. října 2022. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021, s. 173-178.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/11/sbornik-srni_2021.pdf
http://hdl.handle.net/11025/50696
ISBN: 978-80-261-1045-3
Keywords: technologie žárového nástřiku elektrickým obloukem;TWAS;energetický průmysl
Keywords in different language: Twin Wire Arc Spray;TWAS;power industry
Abstract: Technologie žárového nástřiku elektrickým obloukem (TWAS – Twin Wire Arc Spray) umožňuje nanášet povlaky o tloušťkách přesahujících 1 mm, z širokého spektra materiálů, s vysokou produktivitou a možností aplikace i mimo specializovaná pracoviště. Tyto výhody, které v některých případech favorizují technologii TWAS oproti sofistikovanějším technologiím nástřiku jsou však vyváženy nižší kvalitou mikrostruktury naneseného povlaku. Analýza možností optimalizace depozičních parametrů nástřiku, kombinovaná s vhodným návrhem materiálu povlaku či více materiálů ve formě multivrstvy však poukazuje na potenciál dosažení funkčních vlastností povlaku naneseného technologií TWAS na dostatečnou úroveň, srovnatelnou s chováním povlaků nanesených konkurenčními technologiemi. Příspěvek představuje vybrané povlaky TWAS určené pro použití při kombinovaném namáhání, jejich základní mikrostrukturní, mechanické a funkční vlastnosti a demonstruje příklady jejich uplatnění v energetickém průmyslu.
Abstract in different language: The Twin Wire Arc Spray (TWAS) technology allows the application of coatings with thicknesses exceeding 1 mm, from a wide range of materials, with high productivity and the possibility of application even outside specialized workplaces. However, these advantages, which, in some cases, favor TWAS technology over more sophisticated spray technologies, are compensated by the lower quality of the microstructure of the TWAS applied coating. However, the analysis of the possibilities of optimizing the deposition parameters, combined with a suitable design of the coating material or more materials in the form of a multilayer points to the potential to achieve the functional properties of the coating applied by TWAS to a sufficient level, comparable to the behavior of coatings applied by competing technologies. The paper presents selected TWAS coatings intended for use in combined stress, their basic microstructural, mechanical and functional properties, and demonstrate their use in power industry.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Životnost komponent energetických zařízení 2021
Životnost komponent energetických zařízení 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sbornik-srni_2021-217-222.pdfPlný text664,43 kBAdobe PDFView/Open
sbornik-srni_2021-uvodni_strany.pdfPlný text2,91 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50696

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.