Title: Významné výsledky řešení projektu CESEN
Other Titles: Significant results of the CESEN project solving
Authors: Polach, Pavel
Prantnerová, Michaela
Houdková, Šárka
Schubert, Jan
Polcar, Petr
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 15. konference: 29. září – 1. října 2020. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. 81-86.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sbornik-srni-2020.pdf
http://hdl.handle.net/11025/50733
ISBN: 978-80-261-0959-4
Keywords: projekt;CESEN;výstupy;Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky
Keywords in different language: project;CESEN;results;Centre of research and ex- perimental development of reliable energy production
Abstract: V příspěvku je uveden výčet nejvýznamnějších výsledků řešení projektu Centra kompetence Technologické agentury České republiky „Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky“ (akronym CESEN) a stručně jsou představeny dva vybrané výsledky, dosažené v roce 2019: ověřená technologie vysokoteplotního žárově stříkaného povlaku používaného jako povrchová ochrana vybraných komponent energetických zařízení a způsob monitorování zbytkové životnosti lopatek turbosoustrojí
Abstract in different language: The paper presents list of the most significant results of the solution of the Competence Centre Project of the Technology Agency of the Czech Republic “Centre of research and experimental development of reliable energy production” (CESEN acronym). Two selected results, achieved in 2019, are presented in brief: certified technology of thermally-sprayed coatings used as surface treatment of selected power producing equipment parts and method of monitoring of residual fatigue life of turbine blades.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2020
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
uvodni_strany.pdfPlný text2,75 MBAdobe PDFView/Open
sbornik-srni-2020-125-130.pdfPlný text533,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50733

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.