Title: Povrchové úpravy komponent v JE a KE
Other Titles: Surface protection of components in nuclear and conventional power plants
Authors: Houdková, Šárka
Česánek, Zdeněk
Šulcová, Petra
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách.Sborník z 15. konference: 29. září – 1. října 2020. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. 195-200.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sbornik-srni-2020.pdf
http://hdl.handle.net/11025/50774
ISBN: 978-80-261-0959-4
Keywords: nástřik;materiál;jaderná elektrárna;elektrárna;ochrana
Keywords in different language: coating;material;nuclear power plant;power plant;protection
Abstract: Technologie žárového nástřiku zajišťují ochranu povrchu součástí proti působení okolního prostředí i umožňují renovovat povrchy již opotřebené. jejich využití v oblasti jaderných a klasických elektráren, a to v rámci řešení projektu Národní centrum pro energetiku. Výzkum byl zaměřen na vývoj a testování funkčních vlastností vhodných materiálů povlaků a technologií nástřiku pro konkrétní aplikace. Pozornost byla zaměřena zejména na vývoj ochrany a renovaci povrchu kotlových těles a na preventivní nástřik kořenové oblasti heterogenních svarů. Pro nástřik nedemontovatelných částí kotlových těles byla zvolena mobilní technologie nástřiku elektrickým obloukem, pro nástřik vnitřního průměru kořene heterogenního svaru moderní technologie nástřiku za studena. Vyvinutý a optimalizovaný postup žárového nástřiku a různé materiálové kombinace byly ověřeny nástřikem reálných komponent.
Abstract in different language: hermal spraying technologies make it possible to protect the surface of components against environmental influences and to renovate already worn surfaces. The potential of their use in the field of nuclear and conventional power plants was mapped within the solution of the National Centre for Energy project. The research was focused on the development and testing of functional properties of suitable coating materials and spraying technologies for specific applications. Attention was focused mainly on the development of protection and renovation of the surface of boiler bodies and on the preventive spraying of the root area of heterogeneous welds. The mobile technology of electric arc spraying was chosen for the spraying of non-dismantled parts of boiler bodies, while the modern technology of cold spraying was identified as suitable for the spraying of the inner diameter of the root of the heterogeneous welds. The developed spraying processes and material combinations were verified by spraying real components.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2020
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
uvodni_strany.pdfPlný text2,75 MBAdobe PDFView/Open
sbornik-srni-2020-239-244.pdfPlný text669,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50774

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.