Title: Vybrané výsledky řešení projektu CESEN
Other Titles: Selected results of the CESEN project solving
Authors: Polach, Pavel
Houdková, Šárka
Hajžman, Michal
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník ze 14. konference: 24.– 26. září 2019. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 61-68.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sbornik2019.pdf
http://hdl.handle.net/11025/50875
ISBN: 978-80-261-0885-6
Keywords: CESEN;výsledky;2018
Keywords in different language: CESEN;results;2018
Abstract: V příspěvku jsou stručně představeny dva vybrané výsledky řešení projektu Centra kompetence Technologické agentury České republiky „Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky“ (akronym CESEN) dosažené v roce 2018: porovnání vlastností žárových nástřiků s jinými typy povrchových ochran komponent energetických zařízení a pokročilé numerické řešení vibrací lopatek parních turbín.
Abstract in different language: The paper presents in brief two selected results of the Competence Centre Project of the Technology Agency of the Czech Republic “Centre of research and experimental development of reliable energy production” (CESEN acronym) achieved in 2018: comparison of properties of thermally-sprayed coatings with other types of surface treatment of power producing equipment parts and advanced numerical solution of steam turbines blade vibration.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2019
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sbornik2019uvod_tiraz.pdfPlný text3,69 MBAdobe PDFView/Open
sbornik2019-111-118.pdfPlný text675,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50875

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.