Title: Energetické centrum kompetence: vybrané výsledky druhé fáze řešení projektu II
Other Titles: Energy production competence centre: selected results of the second stage of the project solving II
Authors: Polach, Pavel
Černý, Josef
Houdková, Šárka
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 13. konference 16. – 18. říjen 2018. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 137-142.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sbornik-srni2018.pdf
http://hdl.handle.net/11025/50996
ISBN: 978-80-261-0794-1
Keywords: projekt Centra kompetence Technologické agentury České republiky „Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky“;výstupy;2017
Keywords in different language: he Competence Centre Project of Technology Agency of the Czech Republic “Centre of research and experimental development of reliable energy production” achieved in 2017;results;2017
Abstract: V příspěvku jsou stručně představeny dva vybrané výsledky řešení projektu Centra kompetence Technologické agentury České republiky „Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky“ dosažené v roce 2017: vyvinuté zařízení a metodika pro bezkontaktní magnetickou kontrolu turbínových lopatek a shrnutí mechanických a korozních vlastností optimalizovaných žárově stříkaných povlaků určených pro vysokoteplotní aplikace.
Abstract in different language: The paper presents in brief two selected results of the Competence Centre Project of Technology Agency of the Czech Republic “Centre of research and experimental development of reliable energy production” achieved in 2017: developed equipment and methods for contactless magnetic inspection of turbine blades and summary of mechanical and corrosive properties of optimized thermally-sprayed coatings determined for high-temperature applications.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2018
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sbornik-srni2018_uvod_tiraz.pdfPlný text4,44 MBAdobe PDFView/Open
sbornik-srni2018-185-190.pdfPlný text688,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50996

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.