Title: Právní aspekty mezinárodní bezpečnosti na Blízkém východě se zaměřením na Golanské výšiny
Other Titles: Legal Aspects of International Security in the Near East with Focus on the Golan Heights
Authors: Ramadan, Alan
Advisor: Ondřej, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5160
Keywords: mezinárodní právo;mezinárodní bezpečnost;Blízký východ;Golanské výšiny;mezinárodní organizace;OSN.
Keywords in different language: international law;international security;the Near East;the Golan Heights;international organizations;the UN.
Abstract: Tato práce se zabývá právními aspekty mezinárodní bezpečnosti na Blízkém východě a zaměřuje se na Golanské výšiny. Cílem práce je posouzení míry vlivu mezinárodních organizací na dosažení mezinárodní bezpečnosti na Blízkém východě. Autor vychází z analýzy dostupných textů v českém jazyce i z cizojazyčné literatury. Práce sestává ze čtyř kapitol, z nichž první se zabývá otázkou mezinárodní bezpečnosti na Blízkém východě. Druhá kapitola se soustřeďuje na problematiku spojenou s Golanskými výšinami v souvislosti s bezpečnostní situací zejména po roce 1967. Třetí kapitola pojednává o roli mezinárodních organizací při zajišťování míru a bezpečnosti na Blízkém východě. Poslední kapitola sleduje mírový proces na Blízkém východě a nastiňuje perspektivy řešení blízkovýchodního konfliktu.
Abstract in different language: The thesis looks into the issue of legal aspects of international security in the Near East with focus on the Golan Heights. The aim of the thesis is to shed light on the success/ failure of international organizations in securing and maintaining peace and international security in the Near East.The author analyses both Czech and foreign texts dealing with the topic. The thesis consists of four chapters. The first chapter examines the issue of international security in the Near East. The second chapter focuses on the situation in the Golan Heights mainly after 1967. The third chapter looks at the role played by international organizations in maintaining peace and security in the Near East. The last chapter presents the main events of the peace process in the Near East and outlines the prospects of the resolution of the Near Eastern conflict.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace 2012 - Alan Ramadan.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Ramadan - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce961,8 kBAdobe PDFView/Open
Ramadan - oponent.pdfPosudek oponenta práce385,91 kBAdobe PDFView/Open
Ramadan.pdfPrůběh obhajoby práce709,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5160

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.