Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFraněk, Ondřej
dc.contributor.authorDvořák, Radomil
dc.contributor.refereePfefferová, Eva
dc.date.accepted2012-06-13
dc.date.accessioned2013-06-19T06:46:46Z
dc.date.available2011-01-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:46:46Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-30
dc.identifier43576
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5259
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou neodkladné resuscitace spojenou s přednemocniční neodkladnou péčí a jejím potupným vývojem až do přítomnosti. Teoretická část seznamuje s vývojem reanimace, rozpoznáváním náhlé zástavy oběhu, funkcí srdce, jako čerpadla, pro objasnění důležitosti jeho podpory při zástavě. Zhruba polovina práce je pak zaměřená na poslední doporučené postupy Guidelines 2010 a jejich změny. V praktické části jsou zpracované statistické údaje z Plzeňského a Jihočeského kraje ohledně počtu a úspěšnosti resuscitací v přednemocniční neodkladné péči v nich provedených.cs
dc.format53 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectguidelinescs
dc.subjectpřednemocniční neodkladná péčecs
dc.subjectresuscitacecs
dc.titleNové doporučené postupy pro neodkladnou resuscitaci Guidelines 2010 - přínos pro praxics
dc.title.alternativeNew recomendet procedures for urgent resuscitation, Guidelines 2010 - beneficial to practiceen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra záchranářství a technických oborůcs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis Bachelor thesis is focused on emergency resuscitation related to pre-hospital emergency care and its progressive development up to present. A theoretical part familiarizes with reanimation development, recognition of sudden circulatory arrest, cardiac function, such as a pump, necessary for significance of cardiac support at cardiac arrest. Approximately, a half of the thesis is focused on the latest recommended procedures Guidelines 2010 and related amendments. A practical part comprises statistics data from Pilsen and South Bohemia regions considering the number and success of resuscitation in pre-hospital emergency care.en
dc.subject.translatedguidelinesen
dc.subject.translatedpre-hospital emergency careen
dc.subject.translatedresuscitationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nove doporucene postupy pro neodkladnou resuscitaci Guidelines 2010 - prinos pro praxi - Dvorak.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Dvorak - VP.jpgPosudek vedoucího práce476,06 kBJPEGThumbnail
View/Open
Dvorak - OP.jpgPosudek oponenta práce390,87 kBJPEGThumbnail
View/Open
Dvorak OBP.jpgPrůběh obhajoby práce327,21 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5259

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.