Title: Nové doporučené postupy pro neodkladnou resuscitaci Guidelines 2010 - přínos pro praxi
Other Titles: New recomendet procedures for urgent resuscitation, Guidelines 2010 - beneficial to practice
Authors: Dvořák, Radomil
Advisor: Franěk, Ondřej
Referee: Pfefferová, Eva
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5259
Keywords: guidelines;přednemocniční neodkladná péče;resuscitace
Keywords in different language: guidelines;pre-hospital emergency care;resuscitation
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou neodkladné resuscitace spojenou s přednemocniční neodkladnou péčí a jejím potupným vývojem až do přítomnosti. Teoretická část seznamuje s vývojem reanimace, rozpoznáváním náhlé zástavy oběhu, funkcí srdce, jako čerpadla, pro objasnění důležitosti jeho podpory při zástavě. Zhruba polovina práce je pak zaměřená na poslední doporučené postupy Guidelines 2010 a jejich změny. V praktické části jsou zpracované statistické údaje z Plzeňského a Jihočeského kraje ohledně počtu a úspěšnosti resuscitací v přednemocniční neodkladné péči v nich provedených.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is focused on emergency resuscitation related to pre-hospital emergency care and its progressive development up to present. A theoretical part familiarizes with reanimation development, recognition of sudden circulatory arrest, cardiac function, such as a pump, necessary for significance of cardiac support at cardiac arrest. Approximately, a half of the thesis is focused on the latest recommended procedures Guidelines 2010 and related amendments. A practical part comprises statistics data from Pilsen and South Bohemia regions considering the number and success of resuscitation in pre-hospital emergency care.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nove doporucene postupy pro neodkladnou resuscitaci Guidelines 2010 - prinos pro praxi - Dvorak.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Dvorak - VP.jpgPosudek vedoucího práce476,06 kBJPEGThumbnail
View/Open
Dvorak - OP.jpgPosudek oponenta práce390,87 kBJPEGThumbnail
View/Open
Dvorak OBP.jpgPrůběh obhajoby práce327,21 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5259

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.