Title: Komparativní studie trestního práva procesního (na pozadí tr. ř. 119/1873 ř. z. a tr. ř. 87/1950 Sb.)
Other Titles: Comparative study of Criminal Procedural Law (on the background of the 1873 Code of Criminal Procedure and 1950 Code of Criminal Procedure)
Authors: Polák, Michal
Referee: Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52897
Keywords: historický kontext;kodifikace práva;trestní justice;trestní právo procesní;trestní řád;unifikace
Keywords in different language: historical context;acts of codification;criminal justice;criminal procedural law;criminal procedure code;unification
Abstract: Rigorózní práce se zabývá vývojem a významem dvou trestně-procesních právních předpisů. Práce je zaměřena na související historický kontext určitého období, jeho vliv na podobu konkrétních trestně-procesních právních kodexů a jejich vzájemnou komparaci. Práce obsahuje ucelený výklad o klíčových rozdílech a společných znacích porovnávaných trestních řádů.
Abstract in different language: The aim of this rigorous thesis is to present an account of the development and significance of two criminal procedure codes. The thesis elaborates on the historical context of the period in scope, its influence on the specific criminal-procedural legal codes and aims to draw a comparison between them. The thesis provides comprehensive information about key differences and common features of the criminal procedure codes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komparativni studie.pdfPlný text práce761,27 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Polak.pdfPrůběh obhajoby práce318,41 kBAdobe PDFView/Open
OP - Polak 1.pdfPosudek oponenta práce749,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52897

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.