Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKesl, Petr
dc.contributor.authorChlumecká, Kateřina
dc.date.accepted2012-08-29
dc.date.accessioned2013-06-19T07:02:55Z
dc.date.available2012-01-30cs
dc.date.available2013-06-19T07:02:55Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-31
dc.identifier50116
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5367
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem a vytvořením projektu zděného čtyřpatrového bytového domu s komerčním prostorem v ulici U Trţiště v Plzni. Dále se zabývá statickým výpočtem a posouzením tohoto objektu. Sestavení zatíţení a statické posouzení je provedeno dle platných ČSN EN. Výkresová část práce byla provedena v programu Autodesk Revit Architecture 2009, Student Version. Statický výpočet vybraných prvků konstrukce, jejich dimenzování a posouzení je provedeno programem FIN10.cs
dc.format52 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzděný čtyřpatrový bytový objekt s komerčním prostoremcs
dc.subjectarchitektonický návrhcs
dc.subjectstatikacs
dc.titleProjekt bytového s komerčním prostorem u tržiště v Plznics
dc.title.alternativeBachelor Thesisen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra mechanikycs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with an architectural design and project creation of a four- storey brick building with a commercial space in U Trţiště street in Pilsen. A static calculation and assessment of this object are also dealt with in the thesis. Composition of a static load assessement is conducted according to applicable ČSN EN. The drawning part was created in the Autodesk Revit Architecture 2009, Student Version.Thestatic calculation of selected construction elements, their dimensioning and assessment is conducted with the software FIN10.en
dc.subject.translatedfour-storey brick building with commercial spaceen
dc.subject.translatedarchitectural designen
dc.subject.translatedstaticsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE_KATERINA_CHLUMECKA.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
Chlumecka_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce562,14 kBAdobe PDFView/Open
Chlumecka_oponent.pdfPosudek oponenta práce833,05 kBAdobe PDFView/Open
Chlumecka_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce151,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5367

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.