Title: Možnosti experimentů s difúzní mlžnou komorou
Other Titles: Possibilities of experiments with diffusion cloud chamber
Authors: Kučera, Petr
Advisor: Rauner, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5386
Keywords: difúzní mlžná komora;experiment;jaderná fyzika;částicová fyzika;radioaktivita;kosmické záření
Keywords in different language: diffusion cloud chamber;nuclear physics;particle physics;radioactivity;cosmic ray
Abstract: Cílem diplomové práce ?Možnosti experimentů s difúzní mlžnou komorou? je navrhnout a uskutečnit experimenty, které by využívaly uvedené zařízení, a bylo by případně možné je použít při výuce jaderné a částicové fyziky. Některé popsané experimenty jsou demonstrační ? pozorování vlivu zářičů, pohyb částic v magnetickém poli, pozorování kosmického záření, a v některých jsou měřeny veličiny poločas rozpadu, dolet a rychlost částic.
Abstract in different language: The aim of the diploma work named ?Possibilities of experiments with diffusion cloud chamber? is propose and realize experiments that would use diffusion cloud chamber and eventually would be used in teaching nuclear and particle physic. Some experiments are demonstration ? observing the effect emitters, the motion of particles in a magnetic field, observing the cosmic rays. Some experiments measured half-life, range and speed of particles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFView/Open
Kucera - ved..pdfPosudek vedoucího práce174 kBAdobe PDFView/Open
Kucera - opon..pdfPosudek oponenta práce221,45 kBAdobe PDFView/Open
Kucera - prot..pdfPrůběh obhajoby práce36,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5386

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.