Title: Integrovaný záchranný systém v České republice a v Evropě
Other Titles: Integrated Rescue System in the Czech Republic and Europe
Authors: Petrželka, Jan
Advisor: Gillernová Klára, Ing.
Referee: Jahn Vojtěch, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54112
Keywords: integrovaný záchranný systém;česká republika;evropa;legislativa
Keywords in different language: integrated rescue system;czech republic;europe;legislation
Abstract: Tématem bakalářské práce je "Integrovaný záchranný systém v České republice a v Evropě". V první kapitole práce popisujeme integrovaný záchranný systém v České republice, konkrétně jeho legislativu, základní a ostatní složky. Ve druhé kapitole se zabýváme integrovaným záchranným systémem a jeho obdobami ve vybraných zemích Evropy. Mezi porovnávané země jsme zařadili Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spolkovou republiku Německo, Nizozemské království a Estonskou republiku. V rámci teoretické práce popisujeme fungování integrovaného záchranného systému ve vybraných zemích a zároveň je mezi sebou porovnáváme.
Abstract in different language: The bachelor thesis is elaborated on the "Integrated Rescue System in the Czech Republic and Europe". The first chapter of the thesis describes the integrated rescue system in the Czech Republic, specifically its legislation, basic and other components. The second chapter deals with the integrated rescue system and its analogues in European countries. Specifically the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Federal Republic of Germany, the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Estonia were chosen. We describe and compare Integrated Rescue System in chosen countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petrzelka_Jan_ZDZ_BP.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
Petrzelka_VP_podzim.pdfPosudek vedoucího práce318,81 kBAdobe PDFView/Open
Petrzelka_OP_podzim.pdfPosudek oponenta práce352,6 kBAdobe PDFView/Open
Petrzelka.pdfPrůběh obhajoby práce78,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54112

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.