Title: Možnosti a úskalí diagnostiky apendicitis a jejích komplikací pomocí zobrazovacích metod
Other Titles: Possibilities and difficulties of diagnosing appendicitis and its complications using imaging methods
Authors: Putzichová, Jana
Advisor: Heidenreich Filip, MUDr.
Referee: Vondráková Alena, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54266
Keywords: appendicitida;appendix;sonografie;výpočetní tomografie
Keywords in different language: appendicitis;appendix;sonography;computed tomography
Abstract: Tato bakalářská práce na téma Možnosti a úskalí diagnostiky appendicitis a jejich komplikací pomocí zobrazovacích metod se skládá ze dvou částí - teoretická a praktická. V teoretické časti jsou popsány symptomy a příznaky appendicitidy, léčba, komplikace, využití zobrazovacích metod. Jsou popsána úskalí při diagnostice u dětí a těhotných žen. Praktická část se zabývá využitím zobrazovacích metod při diagnostice appendicitidy.
Abstract in different language: This bachelor's thesis on the topic Possibilities and difficulties of diagnosing appendicitis and its complications using imaging methods consists of two parts - theoretical and practical. Symptoms and signs of appendicitis, treatment, complications, use of imaging methods are described in the theoretical part. Pitfalls in diagnosis in children and pregnant women are described. The practical part deals with the use of imaging methods in the diagnosis of appendicitis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Putzichova_Jana_RAS_BP.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Putzichova_VP.pdfPosudek vedoucího práce293,83 kBAdobe PDFView/Open
Putzichova_OP.pdfPosudek oponenta práce314,01 kBAdobe PDFView/Open
Putzichova.pdfPrůběh obhajoby práce79,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54266

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.