Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDekastello, Jiří
dc.contributor.refereeByrtus Miroslav, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.refereeVolejníček Martin, Ing.
dc.date.accepted2023-11-8
dc.date.accessioned2023-11-13T23:10:56Z-
dc.date.available2021-9-1
dc.date.available2023-11-13T23:10:56Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-8-31
dc.identifier95584
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/54782-
dc.description.abstractPráce je zaměřena na určení energetické bilance kovacího lisu, zejména na ztrátovou práci způsobenou třením v ložiskách lisu. Úvod do problematiky je následován představením 4 přístupů k základnímu výpočtu třecí ztráty. Následuje detailnější rozbor třecí ztráty lisu s pokročilejšími vlivy (vyvažování, poddajnost konstrukce stroje) pomocí MBD simulace. Dále je popsán vliv pohonu stroje setrvačníkem a jeho energií. Práce také obsahuje simulaci sepnutí spojky lisu včetně vyčíslení energie ztracené jejím sepnutím.cs
dc.format100
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectkovací liscs
dc.subjectenergiecs
dc.subjecttřenícs
dc.subjecttřecí ztrátycs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectdynamikacs
dc.subjectmultibodycs
dc.titleVýzkum a inovace klíčových konstrukčních skupin lisů a jejich příslušenstvícs
dc.typedisertační práce
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní
dc.thesis.degree-programTeorie a stavba strojů
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe work is focused on the determination of the energy balance of the forging press, especially on the lost work caused by friction in the shaft bushings. An introduction to the problem is followed by the presentation of 4 approaches to the basic calculation of frictional loss. This is followed by a more detailed analysis of the friction loss of the press with more advanced effects (balancing, machine structure compliance) using MBD simulation. The influence of the machine drive by the flywheel and its energy is also described. The paper also includes a simulation of the press clutch engagement including a quantification of the energy lost by its engagement.en
dc.subject.translatedforging pressen
dc.subject.translatedfrictionen
dc.subject.translatedfriction lossen
dc.subject.translatedsimulationen
dc.subject.translateddynamicsen
dc.subject.translatedmultibodyen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace - Jiri Dekastello.pdfPlný text práce8,62 MBAdobe PDFView/Open
Vyjadreni skolitele prace.pdfPosudek vedoucího práce499,87 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DisP - Byrtus.pdfPosudek oponenta práce70,9 kBAdobe PDFView/Open
Protokol_DEKASTELLO.pdfPrůběh obhajoby práce630,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54782

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.