Title: Úrazy dolních končetin, jejich prevence a terapie s využitím excentrické kontrakce u profesionálních hráčů fotbalu
Other Titles: Injuries of lower extremities, their prevention and therapy using eccentric contraction in professional football players
Authors: Hes, Martin
Advisor: Špottová Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54864
Keywords: excentrická svalová kontrakce; svalové zranění; prevence; terapie; fotbal.
Keywords in different language: eccentric muscle contraction; muscle injuries; prevention; therapy; football.
Abstract: Diplomová práce se zabývá možností využití excentrické svalové kontrakce v rámci prevence a terapie zranění dolních končetin u profesionálních hráčů fotbalu. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, klasifikace a epidemiologie zranění, je zde popsána excentrická svalová kontrakce a možnosti jejího využití v prevenci a terapii. V praktické části je popsána intervenční pohybová jednotka využívající excentrické kontrakce v rámci prevence zranění. Dále jsou popsané rehabilitační protokoly využívající excentrické kontrakce v terapii svalových zranění dolních končetin u profesionálních hráčů fotbalu.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the use of eccentric muscle contraction in the prevention and therapy of the injuries in the lower limbs at professional football players. The theoretical part is focused on the determination of the main terms, the classification and the epidemiology of the injuries. The eccentric muscle contraction, its options for usage in the prevention and therapy are described there. The practical part describes an intervention movement unit using eccentric muscle contraction as prevention of the injuries. Furthemore, the rehabilitation protocols using eccentric muscle contraction used in therapy of the injuries at the professional football players are being described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hes_Martin_PPP2_DP.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni DP - Hes 2023.pdfPosudek vedoucího práce326,39 kBAdobe PDFView/Open
Hes M. - 2023.pdfPosudek oponenta práce147,16 kBAdobe PDFView/Open
Hes.pdfPrůběh obhajoby práce21,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54864

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.