Title: Vliv termoregulace těla na adaptivní procesy koordinace ruka-oko
Other Titles: The influence of body thermoregulation on the adaptive processes of hand-eye coordination
Authors: Kovács, Peter
Advisor: de Castro Germano Andresa Mara, Dr.
Referee: Schmidt Daniel, Dr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54865
Keywords: termoregulace; pohybová aktivita; adaptace; jemná motorika; koordinace ruka-oko
Keywords in different language: thermoregulation; sport activity; adaptation; fine motorics; han-eye coordination
Abstract: Výsledky této práce byly generovány pomocí použitých analytických metod. Hypotéza ?Termoregulace sportovně aktivních lidí má pozitivní, adaptivní účinky na jemnou motoriku? je zamítnuta. Sportovně aktivní lidé dokázali dominantně prokázat dobrou termoregulaci, ovšem i shodnou schopnost prokázali i jedinci kontrolní skupiny. V rámci tohoto průzkumu lze tedy vyloučit pozitivní vliv sportovní aktivity. Přesto lze potvrdit, že koordinaci ruka-oko lze dobře přizpůsobit i při použití chladných vlivů, což lze usuzovat na základě skutečnosti, že nebyl patrný rozdíl v koordinačních hodnotách mezi před a po měření.
Abstract in different language: The following result is obtained with the analytical methods used in this work. The hypothesis "The thermoregulation of people who are active in sports has positive, adaptive effects on fine motor performance" is rejected. The background to this is that not only the people who are active in sports were able to show good thermoregulation of the dominant, but also the control groups. In the case of this survey, it can therefore be ruled out that the sporting activity has a positive effect. Nevertheless, it can be confirmed that hand-eye coordination can be well adapted even when cold influences are used. This can be concluded from the fact that there was no noticeable difference in the coordination values between the pre and post measurements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Masterarbeit_Kovacs_Peter.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Gutachten_Kovacs.pdfPosudek vedoucího práce435,24 kBAdobe PDFView/Open
Gutachten_Kovacs_0.pdfPosudek oponenta práce435,24 kBAdobe PDFView/Open
KOVACS.pdfPrůběh obhajoby práce72,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54865

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.