Title: Postupné vlny v nelineárních úlohách
Other Titles: Travelling Waves in Nonlinear Problems
Authors: Levá, Hana
Advisor: Holubová Gabriela, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Drábek Pavel, Prof. RNDr. DrSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/55390
Keywords: nelineární parciální diferenciální rovnice;postupná vlna;soliton;model visutého mostu;mountain pass theorem
Keywords in different language: nonlinear partial differential equations;travelling wave;soliton;suspension bridge model;mountain pass theorem
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na studium úloh pro parciální diferenciální rovnice s řešeními ve tvaru postupné vlny. Nejprve vysvětlíme pojmy postupná vlna a soliton. Poté popíšeme úlohy, v nichž se vyskytují. Dále se podrobněji zabýváme modelem visutého mostu s netypickou nelinearitou $f(u) = \alpha u^{+}-\beta u^{-}-1$. Pro tuto úlohu dokazujeme pomocí věty Mountain Pass Theorem existenci řešení ve tvaru postupné vlny. Omezíme možné hodnoty parametrů popisujících řešení, stejně tak velikost rychlosti šíření vlny. Na závěr provedeme numerické experimenty ve snaze najít konkrétní předpis pro řešení ve tvaru postupné vlny.
Abstract in different language: This master thesis is focused on study of problems for travelling waves in partial differential equations. At first, we explain the notions of travelling wave and soliton. After that, we describe problems containing these notions. Next, we deal with suspension bridge model with atypical nonlinearity $f(u) = \alpha u^{+}-\beta u^{-}-1$. For this problem we prove the existence of travelling wave solution due to the Mountain Pass Theorem. We restrict possible values of parameters that describe the solution as well as the magnitude of the velocity of travelling wave. In the end, we perform numerical experiments in order to find specific form of travelling wave solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Leva.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
PO_Leva.pdfPosudek oponenta práce830 kBAdobe PDFView/Open
PV_Leva.pdfPosudek vedoucího práce390,35 kBAdobe PDFView/Open
P_Leva.pdfPrůběh obhajoby práce174,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/55390

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.