Název: Komparace institutu změny pohlaví v českém a ve slovenském právním řádu
Autoři: Mach, Ondřej
Citace zdrojového dokumentu: KNOLL, Vilém, HABLOVIČ, Jakub a kol (eds.). Naděje právní vědy 2022: Právní věda v praxi, Plzeň 25. listopadu 2022, s. 371-380.
Datum vydání: 2023
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/55434
ISBN: 978-80-261-1217-4
978-80-261-1216-7 (brožovaná vazba)
Klíčová slova: změna pohlaví v ČR;změna pohlaví na Slovensku;změna pohlaví jako institut občanského práva;občanský zákoník;komparace;ESLP
Klíčová slova v dalším jazyce: gender change in the Czech Republic;gender change in Slovakia;gender reassignment as an institution of civil law;Civil Code;comparation;ESLP
Abstrakt v dalším jazyce: Legal anchoring of the gender reassignment is the actual topic around the world and in the Czech republic too. Because the Czech Republic and the Slovak Republic were one federal state until 1992, it is therefore beneficial to make a detailed comparison of the legal institution of gender reassignment precisely between the legal systems of these two republics. In the end of this contribution, a possible procedure in legal regulation is also evaluated of the institute gender reasignment in legal systems both states
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPO)
Naděje právní vědy 2022
Naděje právní vědy 2022

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
978-80-261-1217-4-1uvod.pdfPlný text571,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
978-80-261-1217-4-385-394.pdfPlný text115,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/55434

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.