Title: Intarzie a využití ve výuce předmětů Člověk a svět práce
Other Titles: Inlay and its use for a subject Man and the world of work
Authors: Němcová, Michaela
Advisor: Mach, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5568
Keywords: intarzie;chebská reliéfní intarzie;dýha
Keywords in different language: inlay;veneer
Abstract: Tato práce je věnována nejrozšířenější technice povrchového zdobení nábytku a to právě intarzii. Zabývá se historií této techniky zdobení, vhodností použití jednotlivých druhů dřev na výrobu dýh. Hlavní část práce je věnována výrobě dýh a samotné technice intarzie. V závěru práce je zařazen projekt "Moje první intarzie".
Abstract in different language: This thesis is focused on inlay, the most widely used technique of furniture decorating. It includes historical point of view of the technique as well as it gives a survey on suitability of using various kinds of wood to manufacture veneer. However the main point of the thesis is the real use of inlay at elementary schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
intarzie.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFView/Open
Nemcova - ved..pdfPosudek vedoucího práce136,13 kBAdobe PDFView/Open
Nemcova - opon..pdfPosudek oponenta práce113,64 kBAdobe PDFView/Open
Nemcova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce38,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5568

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.