Title: Rozklad PSD polynomů v součty čtverců
Other Titles: Decomposition of polynomials PSD in sums of squares
Authors: Šteflová, Lenka
Advisor: Hora, Jaroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5569
Keywords: rozklad polynomu;matice;diagonální matice;inverzní matice;Mathematica;pozitivně definitní a semidefinitní matice
Keywords in different language: decomposition of polynomials;matrix;diagonal matrices;inverse matrix;Mathematica;positive definite and semidefinite matrices
Abstract: V diplomové práci zabývám rozkladem polynomu v součet čtverců. Pro výpočty využívám převod matic na diagonální tvar, transponované matice a matice inverzní. Také se zaměřuji na pozitivně definitní a semidefinitní matice.
Abstract in different language: In this thesis deals with the decomposition of a polynomial in the sum of squares. I use for the calculation of transfer matrices on the diagonal shape matrix and transposed matrix inverse. It also focuses on positive definite and semidefinite matrices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Steflova_Rozklad_PSD_polynomu_v_soucty_ctvercu.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
Steflova - ved..pdfPosudek vedoucího práce78,52 kBAdobe PDFView/Open
Steflova - opon..pdfPosudek oponenta práce116,76 kBAdobe PDFView/Open
Steflova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce36,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5569

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.